Blog
Pensioen bij echtscheiding

» 4 juni 2015

Door: Patrick Kleijkers, Pensioendeskundige

Meer dan één op de drie huwelijken in Nederland strandt momenteel. Altijd pijnlijk voor alle betrokkenen en omdat mensen in zo’n situatie genoeg aan hun hoofd hebben, is er vaak weinig aandacht voor een goede pensioenverdeling.

Ik ben ervan overtuigd dat vaak pensioenverdelingen worden afgesproken, die niet de gunstigste uitkomsten voor de direct betrokkenen opleveren. Een goed pensioenadvies in geval van echtscheiding is dan ook onontbeerlijk.

Het hangt vaak af van de wijze waarop de beide voormalige partners uit elkaar gaan hoe het pensioen wordt verdeeld. Eigenlijk zouden financiële overwegingen de doorslag moeten geven.

Overigens zijn er verschillende verdelingen van toepassing in geval van echtscheiding.

In de eerste plaats zal het pensioenfonds het tot de echtscheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen toekennen aan de ex-partner van degene die bij het pensioenfonds verzekerd is. Dit zogenaamde bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering indien de verzekerde eerder overlijdt dan diens ex-partner. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet en kan slechts ongedaan worden gemaakt als beide gewezen partners dit uitdrukkelijk wensen en vastleggen in het echtscheidingsconvenant. En zelfs dan moet het bestuur van het betreffende pensioenfonds hiermee akkoord gaan. Het bestuur kan weigeren om de toekenning van het bijzonder partnerpensioen ongedaan te maken.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen te verdelen. Dit gebeurt echter niet standaard door het pensioenfonds, maar moet door één van de of beide gewezen partners bij het pensioenfonds worden aangevraagd via het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen”. De standaard verdeling is 50% voor elke gewezen partner van dit tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Maar ook voor deze standaard verdeling geldt dat hiervan afgeweken kan worden. Dit kan door opname van een andere verdeling van ouderdomspensioen in de huwelijkse voorwaarden (dit is vooraf, bij het aangaan van of tijdens het huwelijk) of door opname van een andere verdeling in het echtscheidingsconvenant (dit is achteraf, bij het maken van de afspraken aangaande de echtscheiding). Dit heet pensioenverevening.

In plaats van verevening kan ook worden gekozen voor conversie. Hiervoor wordt meestal gekozen als de verhoudingen flink gebrouilleerd zijn. De gewezen partner, die zelf niet direct verzekerd hoeft te zijn bij het pensioenfonds, krijgt dan een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Dit pensioen is dan niet meer afhankelijk van het leven van de hoofdverzekerde, maar van het leven van de gewezen partner. Men heeft dan op pensioengebied echt niets meer met elkaar te regelen. Er resteert dan ook geen bijzonder partnerpensioen, dit wordt eveneens meegenomen in de conversie.

Patrick Kleijkers
Pensioendeskundige bij Kleijkers Pensioenadvies
www.kleijkers-pensioenadvies.nl

Terug naar overzicht