Blog
Drie tips voor je pensioen

» 28 maart 2013

Door: Robert Verboon, mede-oprichter zowerktpensioen.nl

Tip 1 Weet wat uw plannen zijn

Het kan erg leuk zijn om alvast na te denken over de plannen voor na uw pensionering. En het is niet alleen leuk, om teleurstellingen te voorkomen is het ook noodzakelijk. In het verleden hoorde men vaak “als je 70% van je laatst verdiende loon ontvangt na je pensionering, dan zit je goed”. Veel mensen gingen en gaan er nog vanuit dat wel juist zal zijn. Maar het klopt niet meer. Hoeveel pensioen u nodig hebt, is sterk afhankelijk van uw plannen. U kunt zich voorstellen dat plannen voor grote en lange reizen een veel hoger pensioen vragen, dan bijvoorbeeld plannen waarin u veel tijd wilt besteden aan uw kleinkinderen. Vraag u daarom nu al af, wat straks uw plannen zijn. Aan de hand daarvan kunt u nu alvast bedenken en in kaart brengen hoeveel pensioen u straks ongeveer nodig hebt.

Tip 2 Bekijk hoe u ervoor staat

Dit is wat lastiger te realiseren dan mijn eerste tip, maar daardoor niet minder belangrijk. Laat u straks niet verrassen door de hoogte van uw pensioen. Zoek, eventueel met behulp van een adviseur, nu al uit hoeveel pensioen u straks gaat krijgen. Dat kan bijvoorbeeld via www.zowerktpensioen.nl. Door dit nu uit te zoeken, kunt u controleren of het bedrag dat u straks krijgt aansluit bij uw plannen (zie tip 1). Wanneer het niet aansluit, dan kunt u maatregelen nemen.

Let daarbij op dat het tegenwoordig bij veel pensioenregelingen mogelijk is om in de eerste jaren (bijvoorbeeld 5 jaar) van uw pensioen meer pensioen te ontvangen, om daarna met iets minder genoegen te nemen. Dit is bedacht vanuit het idee dat u de eerste jaren waarschijnlijk mobieler bent en dus meer zult uitgeven. Vraag bij uw pensioenuitvoerder na of dit mogelijk is.

Tip 3 Doorwerken?

Waar de één blij is dat hij met pensioen kan, vindt de ander het juist jammer dat het werkende leven ophoudt. Tegen die mensen wil ik graag zeggen: doorwerken is vaak ook een optie! Vaak kan er in goed overleg met de werkgever nog een tijd doorgewerkt worden, eventueel voor wat minder uur per week. Iets langer doorwerken betekent vaak een flink hoger pensioen. En er is een doorwerkbonus die dit fiscaal nog eens extra aantrekkelijk maakt. Ook voor mensen die straks te weinig pensioen gaan ontvangen, is langer doorwerken een verstandige keuze.

Uit: Plus - Geld + Recht / april 2013 / Nr.4

Terug naar overzicht