Blog
Het pensioenjaar 2014 en 2015

» 29 december 2014

Door: Robert Timmer, mede oprichter zowerktpensioen.nl

In het pensioenjaar 2014 is er veel gepraat en ook best wat gedaan. 2014 stond vooral in het teken van veel discussie over “ons” pensioen. Of het nu ging om de discussie tussen jong en oud via de nationale pensioendiscussie of de discussies tussen de 1e en 2e kamer over de wijzigingen in 2015 in jouw pensioen, pensioen is in 2014 een veel besproken onderwerp geweest.

Akkoord op de valreep

Op de valreep is de 1e kamer akkoord gegaan met de nieuwe plannen voor jouw nieuwe pensioen. Jouw nieuwe pensioen wordt soberder. De soberheid zit hem bijvoorbeeld in het feit dat de overheid minder ruimte beschikbaar stelt om tegen gunstige belastingvoorwaarden pensioen op te bouwen. Door deze wijziging moet je zelf nog bewuster zijn over hoe het zit met jouw pensioen.

Of je nu bijna met pensioen gaat of pas net begint pensioen op te bouwen via een werkgever of als ZZP’er, besteed in 2015 eens extra aandacht aan je pensioen. Het is tenslotte jouw toekomst en jij ondervindt de problemen als je straks onvoldoende pensioen inkomen hebt. Laat het dus één van je goede voornemens voor 2015 zijn: je een paar uurtjes per jaar in je pensioen verdiepen.

De wijzigingen die de overheid nu bekend heeft gemaakt zijn de basis om de pensioenregelingen van de meeste Nederlanders te gaan wijzigen. Omdat er pas laat een akkoord op deze wijzigingen kwam, zijn nog lang niet alle pensioenregelingen aangepast. Wat de wijzigingen voor jouw pensioen in 2015 precies gaan betekenen, gaan we dus nog zien. We zijn erg benieuwd of de door de overheid ‘beloofde’ netto premiedaling daadwerkelijk in jouw portemonnee terecht komt.

Wat als ik meer dan 100.000 euro verdien?

Dan is dat aan de ene kant natuurlijk goed nieuws! Aan de andere kant betekent dit dat pensioen opbouwen over je inkomen boven de 100.000 euro duurder wordt. Afhankelijk van je werkgever, maar ook je eigen afspraken met je werkgever, kan dit aanzienlijke impact hebben op je pensioen inkomen voor later. Het is dan ook goed om te kijken wat het voor jou betekent en te zorgen dat er in ieder geval geen pensioengat ontstaat. Vergeet hierbij ook niet te denken aan je arbeidsongeschiktheid- en nabestaandenpensioen.

ZZP’ers verplicht om pensioen sparen?

De ZZP’ers hebben veel aandacht van de overheid getrokken. Moet een ZZP’er nu wel of niet verplicht pensioen opbouwen?

De overheid heeft besloten dat voor er voor elke ZZP’er de mogelijkheid moet zijn om een goed pensioen te regelen. Gelukkig heeft de overheid er nu (nog) niet voor gekozen om ZZP’ers verplicht pensioen op te laten bouwen. Echter, deze discussie is nog niet van de baan…

De bal ligt bij de sociale partners en pensioenuitvoerders

Nu de wijzigingen vanuit de overheid officieel worden omgezet naar wetgeving zijn de werkgever- en werknemersorganisaties en de pensioenverzekeraars aan zet. Een aantal pensioenregelingen zijn al aangepast naar een nieuwe pensioenregeling voor 2015. Hieruit blijkt dat de wijzigingen maar weinig impact hebben op de pensioenregeling. Een lager percentage voor de opbouw van je pensioen, een gewijzigde pensioen ingangsdatum, en het vervallen van mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan zijn een aantal van de wijzigingen die voorbij komen. De echt grote wijzigingen gaan echter nog komen!

Wat mogen we verder verwachten?

De huidige wijzigingen helpen om de financiën (op korte termijn) op orde te brengen. Belangrijke wijzigingen zoals het oplossen van de verdeling tussen jong en oud en de wel / niet verplichte pensioenopbouw zijn nog niet beantwoord met een passende oplossing. De discussie over ons pensioen gaat in 2015 dan ook verder. We zullen de regels voor ons nieuwe pensioen moeten gaan opstellen. Kortom, er gaat vooral weer veel gepraat worden. Maar stiekem hopen we ook dat we snel tot echte actie overgaan….

Wat Zowerktpensioen.nl betreft blijven wij je ook in 2015 helpen bij het duidelijk maken van pensioen en alle ontwikkelingen die ons pensioen doormaakt.

Terug naar overzicht