Blog
Meer kennis over pensioen noodzakelijk

» 19 december 2012

Door: Robert Timmer en Robert Verboon, mede oprichters zowerktpensioen.nl

“Pensioen is een veelbesproken onderwerp, want er gaat veel veranderen. De discussie wordt echter veelal gevoerd door de politiek en de pensioenfondsen; deelnemers, maar ook werkgevers, zijn er te weinig bij betrokken. Dat is zorgelijk.”

Aan het woord zijn Robert Verboon en Robert Timmer, beiden pensioenexpert. Volgens hen moet de communicatie over pensioenen drastisch verbeteren. “Het overgrote deel van de pensioendeelnemers weet nauwelijks hoe een pensioen in elkaar zit.”

De nieuwe pensioenoverzichten zijn mooi, menen Verboon en Timmer, maar ze staan bol van jargon en geven geen zekerheden, slechts een indicatie. “Mensen willen betere informatie. Pensioenfondsen én werkgevers moeten daarvoor zorgen. Nu is die informatie vaak onduidelijk en een soort eenheidsworst. Communicatie kun je inhoudelijk en qua vorm diversifiëren: jongeren benader je anders, qua media en inhoud, dan ouderen. En je kunt mensen pro-actief in diverse levensfases, voor verschillende scenario’s, specifieke informatie verschaffen: wat betekent het voor mijn pensioen als ik ga scheiden, samenwonen of kinderen krijg?”

Kennis over de eigen pensioenregelingen ontbreekt vaak ook bij werkgevers. Pensioenfondsen moeten zorgen dat die werknemers uit kunnen leggen hoe de regeling in elkaar zit. “Een pensioen is een prachtige secundaire arbeidsvoorwaarde, ook al wordt die door velen als vanzelfsprekend beschouwd. Het is toch mooi dat je je werknemers kunt uitleggen dat je hun pensioenvoorziening goed hebt geregeld? Zo kun je je als werkgever onderscheiden. Met interne bijeenkomsten kun je mensen informeren en hen bewust maken van het belang zich te verdiepen in hun eigen pensioen. En zij kunnen weer terecht bij allerlei websites die onafhankelijke informatie geven over pensioenen. Vergroot je kennis, die plicht heb je als deelnemer, want het gaat wel om jouw inkomen.”

Uit: Recht op Zekerheid - Nr.1 / September '12
Door: Heleen de Bruijn

Terug naar overzicht