Wat als ik ...
ga scheiden?

Verdieping Overheidspensioen

 • Ouderdom Zolang je nog geen AOW ontvangt, is scheiden niet van invloed op je AOW.Ontvang je al een AOW uitkering en ga je scheiden? Dan vervalt de eventuele partnertoeslag die je bij je AOW kreeg.

 • Arbeidsongeschiktheid Scheiden is niet van invloed op de WIA en Wajong.

 • Overlijden Nadat je bent gescheiden kan je ex-echtgenoot nog steeds een nabestaandenuitkering krijgen als:

  • zij zowel op de dag van de echtscheiding als op de dag van overlijden van jou overlijden voldeed aan de voorwaarden om ANW te krijgen, en
  • je op de dag van je overlijden verplicht was om alimentatie te betalen.

  De nabestaandenuitkering van je ex-echtgenoot wordt net zo hoog als de alimentatie die je aan hem / haar betaalde. Als de alimentatie hoger is dan het maximumbedrag aan ANW, dan krijgt hij / zij de maximale ANW. Zijn / Haar overige inkomen worden van de ANW afgetrokken.

Verdieping Collectief pensioen

 • Ouderdom De Nederlandse overheid heeft geregeld dat bij alle pensioenregelingen in Nederland bij een scheiding (ook bij een scheiding van tafel en bed) de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen naar de ex-echtgenoot/ ex-echtgenote gaat. We noemen dit verevening. Vaak geldt dit ook bij geregistreerd partnerschap en soms ook bij samenwonen (met verschil tussen samenwonen met en zonder samenlevingscontract). Het recht van verevening moet je wel aanvragen binnen twee jaar na de scheiding. Dit doe je door contact op te nemen met het pensioenfonds of de verzekeraar van je ex partner.

  Bij het trouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap of samenwonen kunnen jullie samen wel afwijken van deze regels. Het is wel belangrijk dat jullie deze afspraken goed vastleggen, want je wilt daar geen ruzie over krijgen.

  De ex-echtgenoot/ ex-echtgenote krijgt niet direct na de scheiding een pensioen. Dit gebeurd pas wanneer jij recht hebt op je ouderdomspensioen. Als jij komt te overlijden, vervalt het recht op de uitkering voor je ex-echtgenoot/ ex-echtgenote. Als je ex-echtgenoot/ ex-echtgenote komt te overlijden, dan komt zijn / haar gedeelte van het pensioen weer voor jou beschikbaar.

 • Arbeidsongeschiktheid Scheiden is hier niet van invloed.

 • Overlijden Het nabestaandenpensioen kan je op de tweede verdieping opbouwen, of het kan verzekerd zijn. Als je nabestaandenpensioen is verzekerd, dan heeft je ex-echtgenoot/ ex-echtgenote na de scheiding geen recht meer op je nabestaandenpensioen na de scheiding.

  Heb je nabestaandenpensioen opgebouwd? Dan gaat het nabestaandenpensioen dat je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd naar je ex-echtgenoot/ ex-echtgenote. Dit heet dan bijzonder nabestaandenpensioen.

  Ook hierbij geldt dat pensioenregelingen hierbij verschil maken tussen een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen (al dan niet met samenlevingscontract). Informeer daarom goed hoe dit bij jou pensioenregeling zit.

  Bij het trouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap of samenwonen kun je samen afwijkende afspraken maken ten aanzien van pensioen. Het is wel belangrijk dat deze afspraken goed vastliggen, want je wilt daar geen ruzie over krijgen.

Verdieping Individueel pensioen

Wat er met je individuele pensioen gebeurd op het moment dat je gaat scheiden, is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met de pensioenverzekeraar of bank en met je ex-echtgenoot/ ex-echtgenote.

Het is belangrijk dat je vroegtijdig navraagt hoe je individuele pensioen is geregeld bij scheiding. Zo komen jullie niet voor verrassingen te staan.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking