Wat als ik ...
in het buitenland ga werken?

We gaan er hierbij vanuit dat u in Nederland blijft wonen. Gaat u ook in het buitenland wonen, kijk dan bij wat als ik... in het buitenland ga wonen?.

Verdieping Overheidspensioen

Als je werkt in het buitenland, dan heb je geen recht meer op AOW, WIA, Wajong en ANW. Als je echter in aanmerking komt voor een detacheringsverklaring dan kan je wel gewoon deel blijven nemen aan deze regelingen. Je komt dit als:

  • het land waar je gaat werken lid is van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) of een verdrag met Nederland heeft gesloten over sociale zekerheid
  • je in dienst bent van een Nederlandse werkgever.
  • je werkgever je loon doorbetaalt.
  • je werkgever sociale verzekeringspremies inhoudt op je loon en deze in Nederland afdraagt.
  • je de nationaliteit hebt van een land van de EU (Europese Unie) of de EER of van een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten.

Verdieping Collectief pensioen

Wat er voor jou geregeld is op het gebied van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden is afhankelijk van het bedrijf waar je voor werkt en de pensioenregeling die zij eventueel hebben afgesproken.

Omdat deze situaties erg verschillend zijn, adviseren wij je om contact op te nemen met je werkgever en daar na te vragen hoe je pensioen is geregeld.

Verdieping Individueel pensioen

Uiteraard ben je vrij om in Nederland ook nog je derde verdieping te regelen. Een financieel planner kan je hier een goed advies over geven. Zo weet je wat voor jou de meest gunstige manier is om extra pensioen op te bouwen.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking