Wat als ik ...
meer of minder wil gaan werken?

Verdieping Overheidspensioen

Voor de zaken die op deze eerste verdieping zijn geregeld (AOW, WIA, Wajong & ANW) heeft het geen gevolgen als je meer of minder gaat werken wordt.

Wel zal de hoogte van een eventuele WIA of Wajong uitkering worden beïnvloed doordat je meer of minder bent gaan werken.

Verdieping Collectief pensioen

Als je meer of minder gaat werken, ga je waarschijnlijk ook evenredig meer of minder pensioen opbouwen. Ga je bijvoorbeeld van 4 werkdagen naar 2 werkdagen, dan zal ook vanaf dat moment je pensioenopbouw voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden halveren. Het kan daardoor gebeuren dat de uitkering bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden lager wordt dan gewenst. Dan is het verstandig om op de derde verdieping zelf voor extra pensioen te sparen.

Ook geldt er vaak een maximum aantal werkuren / salaris waarover je pensioen mag opbouwen binnen de collectieve regeling. Als je dus meer gaat werken, kan het zo zijn dat je over het meerdere gedeelte geen pensioen meer opbouwt. Het is daarom verstandig om na te vragen of je over het gedeelte dat je meer gaat werken, nog wel steeds pensioen opbouwt.

Verdieping Individueel pensioen

Als je meer of minder gaat werken, kan dat ook invloed hebben op je derde verdieping. Dat is echter afhankelijk van het feit of je het pensioen op de derde verdieping hebt gekoppeld aan je huidige salaris (en dat salaris verandert als jij meer of minder gaat werken). Als dit het geval is, dan zal er dus ook op deze verdieping wat veranderen in de hoogte van je premie en in de opbouw. Neem in dat geval vooraf met je pensioenverzekeraar contact op om de gevolgen te bespreken.

Is je pensioenregeling op deze verdieping niet gekoppeld aan je salaris wat vaak het geval is als je besloten hebt om een vooraf bepaald bedrag op te bouwen? Dan zal er niks veranderen aan deze verdieping.

Als je minder gaat werken, ga je waarschijnlijk ook minder opbouwen op de tweede verdieping en heb je bij arbeidsongeschiktheid op de eerste verdieping recht op een lagere uitkering. Het is daarom verstandig om te kijken of je extra maatregelen moet treffen op de derde verdieping. Wil jij weten of het nodig is om extra maatregelen te treffen? Wij adviseren je om een financieel planner naar je pensioen te laten kijken. Een financieel planner brengt je totale financiële plaatje in kaart en kan je zo dan een goed pensioenadvies geven. Zo weet je wat voor jou de meest gunstige manier is om extra pensioen op te bouwen.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking