Wat als ik ...
werkeloos word / ben?

Verdieping Overheidspensioen

Voor het pensioen op deze eerste verdieping (AOW, WIA, Wajong & ANW) heeft het geen gevolgen als je geen werk (meer) hebt!

Maar let op: krijg je al geld vanuit één van bovenstaande regelingen? Dan heeft het vertrek mogelijk wel invloed! Meer daarover lees je bij wat als ik... ziek wordt? en wat als ik... kom te overlijden?.

Verdieping Collectief pensioen

Op deze verdieping kan alleen worden opgebouwd als je werk hebt. Als je werkeloos wordt of bent heeft dat voor deze verdieping dus grote impact omdat je pensioenopbouw dan stopt. De kans is dan groot dat je straks bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden niet voldoende pensioen krijgt.

Heb je nog nooit werk gehad? Dan zal deze verdieping leeg zijn. Om toch te zorgen voor een pensioen bij ouderdom, wanneer je arbeidsongeschikt wordt of wanneer je komt te overlijden, ben je aangewezen op de eerste en derde verdieping. Er bestaat dan een grote kans dat het pensioen in die gevallen niet hoog genoeg is om van rond te komen. Het kan dan verstandig zijn om op de derde verdieping zelf voor je pensioen te sparen.

Heb je wel eerder werk gehad? Dan is het allereerst belangrijk om te weten of je toen pensioen op deze verdieping hebt opgebouwd en wat daarmee is gebeurd. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je door in te loggen een overzicht vinden van jou opgebouwde pensioen op de eerste en tweede verdieping.

Waarschijnlijk zal je pensioenopbouw stoppen nadat je gestopt bent met werken. Ook dan geldt dat je opgebouwde pensioen waarschijnlijk niet voldoende is om van rond te komen. Het is dan verstandig om op de derde verdieping zelf voor je pensioen te sparen, als je financiële situatie dat toestaat natuurlijk.

Verdieping Individueel pensioen

Voor de zaken die je zelf hebt geregeld op de derde verdieping heeft het waarschijnlijk geen invloed als je werkeloos bent of wordt. Je hebt deze zaken immers zelf geregeld en ze staan los van je werksituatie. Wel kan het betekenen dat je de periodieke bijdrage aan pensioen op de 3e verdieping niet meer aansluit op je huidige inkomen.

Soms is het zo dat in het geval van een arbeidsongeschiktheidspolis of een levensloopregeling er wel regels zijn voor wanneer je stopt met werken. Deze regels zijn echter zo verschillend, dat het hier niet mogelijk is om op al die regels in te gaan. Het is dus wel verstandig om als je werkeloos bent of wordt, de regels van je pensioen op de derde verdieping nog eens na te kijken.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking