Wat als ik ...
ga samenwonen?

We hebben het hier alleen over samenwonen. Wil je weten wat er gebeurd als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat? Kijk dan hier.

Als je gaat samenwonen is het belangrijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld het gebruik van bankrekeningen, de verdeling van de kosten van het huishouden en de verdeling van de bezittingen bij beëindiging van het samenwonen. Dit kan je natuurlijk gewoon samen mondeling afspreken. Het is echter verstandiger om dit vast te leggen in een samenlevingscontract. Dit kan je doen door zelf de gemaakte afspraken op papier te zetten, je hebt dan al een samenlevingscontract. Het is echter verstandiger om het samenlevingscontract bij een notaris te laten maken, dat is voor je pensioen een stuk veiliger!

Overigens valt iedereen die besluit om samen met iemand anders in één huis te wonen en één gezamenlijke huishouding te hebben onder het kopje “samenwonend”. Dat kan dus bijvoorbeeld ook met een familielid of kennis zijn. Met “een gezamenlijke huishouding” wordt bedoeld dat je met iemand anders een woning deelt (het hoofdverblijf in dezelfde woning hebt) én als je beiden meebetaalt aan de kosten van de huishouding of voor elkaar zorgt. Je moet dan wel allebei minimaal 18 jaar oud zijn.

Verdieping Overheidspensioen

Voor de AOW, WIA en Wajong maakt het niet uit of je samenwoont of niet.

Pas op het moment dat je een AOW uitkering krijgt, is het belangrijk om te weten of je samenwoont. Iemand die samenwoont, kan namelijk recht hebben op een hogere of lagere AOW. Je wordt als samenwonende bij de bepaling van je overheidspensioen hetzelfde behandeld als iemand die getrouwd is of een geregistreerde partner heeft. Meer daarover vind je hier.

Verdieping Collectief pensioen

  • Ouderdom Wat er met je ouderdomspensioen gebeurd als je gaat samenwonen is verschillend. Bij sommige regelingen gebeurt er niks. Bij andere regelingen wordt de persoon waarmee je samenwoont hetzelfde behandeld als wanneer jullie getrouwd of geregistreerde partner waren. Meer daarover vind je hier.

    Vaak wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen samenwonen met een samenlevingscontract (dan wordt de ander gezien als je partner) en samenwonen zonder samenlevingscontract (de andere is geen partner).

    Het is vooral bij scheiden en pensionering belangrijk of de persoon waarmee je samenwoont wordt gezien als je partner. Meer daarover vind je bij Wat als ik ga scheiden en bij Wat als ik bijna met pensioen ga.

  • Arbeidsongeschiktheid Voor je arbeidsongeschiktheidspensioen is samenwonen niet van invloed.

  • Overlijden Ook hier is het belangrijk om te weten of de persoon waarmee je samenwoont, wordt gezien als je partner. Als dit niet het geval is, zal hij / zij ook geen nabestaandenpensioen ontvangen na je overlijden. Vraag daarom goed na welke eisen je pensioenfonds / pensioenverzekeraar aan samenwonen en een nabestaandenpensioen stelt.

Verdieping Individueel pensioen

Voor zowel ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen als nabestaandenpensioen zijn de gevolgen van samenwonen volledig afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met de pensioenverzekeraar of de bank.

Zoek altijd goed uit hoe dit werkt, voordat je gaat samenwonen omdat samenwonen flinke gevolgen kan hebben voor je eigen pensioensituatie!

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking