Wat als ik ...
ziek word?

Verdieping Overheidspensioen

 • Ouderdom Voor je AOW heeft het geen gevolgen als je (langere tijd) ziek wordt of bent.

 • Arbeidsongeschiktheid De eerste 2 jaar dat je ziek bent, verandert er waarschijnlijk niet veel. In veel gevallen moet jouw werkgever maximaal 2 jaar je volledige salaris blijven doorbetalen. In sommige gevallen is dit echter maar 70% van je salaris. Het is goed om van te voren te weten of dit ook voor jou het geval is. Vraag dat dus na bij je werkgever.

  Als je binnen twee jaar weer aan het werkt kunt, is er niks aan de hand. Na 2 jaar van ziekte kan je uit de WIA of Wajong een uitkering krijgen. Je krijgt hiervoor na 20 maanden van ziekte een aanvraagformulier van het UWV. Er wordt dan gekeken of je langdurig en volledig arbeidsongeschikt bent, of dat je binnenkort weer (gedeeltelijk) aan het werk kan. De hoogte van je uitkering is afhankelijk van je laatstverdiende salaris en mate waarin je nog wel (ander) werk kunt doen. Voor meer informatie over de WIA verwijzen we je naar www.uwv.nl.

 • Overlijden Voor je ANW heeft het geen gevolgen als je (langere tijd) ziek wordt.

Verdieping Collectief pensioen

 • Ouderdom en Overlijden De eerste twee jaar dat je ziek bent, veranderd er niks. Je blijft gewoon op dezelfde manier ouderdomspensioen & nabestaandenpensioen opbouwen.

  Na twee jaar (als je dus in de WIA of Wajong komt) kunnen er wel dingen veranderen. Dit is wel afhankelijk van jouw eigen pensioenregeling. Bij veel regelingen is geregeld dat je pensioenopbouw gewoon doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Daarbij wordt vaak wel gekeken naar de mate waarin je nog wel (ander) werk kunt doen. Het is belangrijk om bij je pensioenfonds of pensioenverzekeraar na te vragen hoe de opbouw van ouderdomspensioen bij arbeidsongeschikt is geregeld.

 • Arbeidsongeschiktheid De eerste twee jaar dat je ziekt bent veranderd er niets. Na 2 jaar van ziekte krijg je waarschijnlijk van je arbeidsongeschiktheidspensioenen een uitkering. Je moet deze vaak wel zelf aanvragen, voordat je 2 jaar ziek bent. Dat moet je dus niet vergeten! De hoogte van je uitkering is afhankelijk van je laatstverdiende salaris, de regeling en mate waarin je nog wel werk kunt doen. Je pensioenfonds of pensioenverzekeraar kan je vertellen hoe hoog de uitkering zal worden.

Verdieping Individueel pensioen

 • Ouderdom en Overlijden Wat er met je individuele pensioen gebeurd op het moment dat je ziek of arbeidsongeschikt wordt, is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met de pensioenverzekeraar of bank. Het is belangrijk om goed te regelen dat ook bij ziekte of arbeidsongeschiktheid je opbouw voor je ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen gewoon doorloopt.

 • Arbeidsongeschiktheid Ook hier geldt dat de regels voor het uitkeren van je arbeidsongeschiktheidspensioen afhangen van de afspraken die je hebt gemaakt met de pensioenverzekeraar of bank. Het is echter belangrijk dat je vroegtijdig navraagt in welke situaties je recht hebt op een uitkering en welke hoogte deze zal hebben. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking