Laatste ontwikkelingen
Jouw pensioen in 2015

1 januari 2015

Zoals je van ons gewend bent, informeren we je over alle wetswijzigingen die impact hebben op jouw pensioen. In juni 2014 hebben we je ook al geïnformeerd over de voorgenomen wetswijzigingen die gevolgen hebben voor jouw pensioen, zie dit eerdere artikel.

Sindsdien is er veel pensioennieuws geweest. Het pensioennieuws betrof bijvoorbeeld de gesprekken die vanuit de overheid en de Sociaal Economische Raad (SER) zijn georganiseerd om de contouren van ons nieuwe pensioenstelsel vast te stellen. Ook zijn de pensioenregelingen aangepast aan het nieuwe fiscale kader dat in mei 2014 is vastgesteld en akkoord bevonden door de 1e kamer.

In deze update informeren we je over wat de recente wijzigingen in de wetgeving voor jouw pensioen betekenen.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 zijn de regels gewijzigd met betrekking tot hoeveel pensioen je mag opbouwen, waarbij je de betaalde premie in mindering mag brengen op de inkomstenbelasting die je jaarlijks betaald. Onderstaand de nieuwe regels voor de verschillende soorten pensioenregelingen.

Bovenstaande aanpassingen van de pensioen wetgeving zijn veelal technisch van aard. Wel hebben de aanpassingen gevolgen voor jouw eigen pensioen. Onderstaand de gevolgen die je kunt verwachten;

  • Je pensioenpremie gaat omlaag in de basis misschien goed nieuws want je betaalt minder pensioenpremie en houdt daardoor meer netto inkomen over. Nu kun je dit natuurlijk meteen uitgeven en er van gaan genieten. Maar, een andere mogelijkheid is om met het beetje geld dat je maandelijks minder aan je pensioen betaalt, een pensioengat dat je wellicht hebt te repareren.
  • Je pensioenopbouw gaat omlaag als gevolg van de wetswijzigingen is de maximale pensioenopbouw tegen gunstige belastingvoorwaarden verlaagd. Deze verlaging zal niet direct leiden tot een pensioengat. Dit omdat ook de datum waarop je met pensioen gaat later is geworden. Doordat je langer werkt / opbouwt, maar per jaar minder spaart kun je over je de hele periode dat je werkt toch voldoende pensioen blijven sparen.
  • Je verdient meer dan €100.000,- bruto per jaar als gevolg van de wetswijziging kan je niet meer tegen gunstige belastingvoorwaarden pensioen opbouwen over je inkomen boven de € 100.000,-. Vanuit de overheid is er wel een alternatief geboden in de vorm van een netto pensioenregeling. Via de netto pensioen regeling kan je nog steeds pensioen opbouwen voor het inkomen boven € 100.000,-. Echter als je spaart betekent het wel dat je netto spaart voor je pensioen en je kunt de premie boven de € 100.000,- niet in mindering brengen op de inkomstenbelasting die je betaald. Mocht dit voor jouw het geval zijn, neem dan contact op met je pensioenfonds of verzekeraar om te kijken of dit voor jouw interessant is. Vraag hierbij ook wat de gevolgen zijn voor een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen.

Inmiddels zijn de meeste pensioenregelingen aangepast en zijn de gevolgen van de wetswijzigingen voor jouw pensioen bekend. De gevolgen van de wijzigingen verschillen per pensioenregeling. Over de gevolgen voor jouw pensioenregeling ontvang je informatie van je pensioenfonds of verzekeraar. Let op: je ontvangt alleen informatie over de pensioenregeling waarin je nu actief pensioen opbouwt. Wil je volledig inzicht in je pensioen hebben? Ga dan zelf aan de slag met de tools en kennis op onze website of neem contact op met een onafhankelijk financieel adviseur of planner.

Terug naar overzicht