Laatste ontwikkelingen
Jouw pensioen in de toekomst

26 april 2012

Op 26 april 2012 is er in de Tweede Kamer met veel haast een bezuinigingsplan opgesteld en geaccepteerd. Het bezuinigingsplan heeft onder andere een verhoging van de pensioenleeftijd als gevolg. Na de eerste bekendmakingen van de wijzigingen in het pensioenakkoord is de Tweede kamer in de periode hierna bezig geweest met een meer gedetailleerde invulling. Op 25 mei is de definitieve inhoud van dit akkoord bekend geworden in de Voorjaarsnota 2012 van het Ministerie van Financiën.

Dit zullen waarschijnlijk niet de laatste wijzigingen zijn voordat het pensioenakkoord definitief wordt ingevoerd. Vooral de aankomende verkiezingen kunnen een aanzienlijke impact hebben hoe het definitieve pensioenakkoord als wet wordt geïmplementeerd. Houdt onze website dus in de gaten voor updates!

Ondanks eerdere informatie zijn overgangsmaatregelen (hoe kom ik van de huidige situatie naar de nieuwe situatie) maar beperkt van toepassing. Een belangrijke onduidelijkheid rondom het huidige pensioenakkoord is dat er geen duidelijkheid wordt gegeven aan mensen die nu al wel genieten van hun pensioen, maar nog geen 65 jaar zijn (ze zijn dus met vroegpensioen) en dat pas over enkele jaren worden.

Wel is bekend dat als overgangsmaatregel er een AOW voorschotlening mogelijk is, deze voorschotregeling loopt tot uiterlijk 2015 door. Desondanks zullen deze mensen in ieder geval de fiscale gevolgen ondervinden van deze nieuwe plannen en ze zullen het risico lopen dat ze tijdelijk zonder pensioen of AOW inkomsten komen te zitten.

Eerdere maatregelen zoals fiscale voordelen voor mensen die door werken na 65 of 66 jaar zijn komen te vervallen. Het nieuwe akkoord praat over een beperking op fiscaal gunstig aanvullend pensioen op te bouwen. Hoe dit er exact komt uit te zien, is op dit moment nog onvoldoende bekend.

De informatie die we hieronder geven kan nog veranderen. Dat de leeftijd waarop je pensioen krijgt echter omhoog gaat, is onvermijdelijk. Volgens de huidige verwachting gaat de pensioenleeftijd stijgen tot in ieder geval 67 jaar in 2023. De verwachting is dat daarna de pensioenleeftijd gekoppeld wordt aan de levensverwachting in Nederland en dus nog verder kan gaan stijgen. Blijf ons volgen en we zullen je stap voor stap vertellen wat de pensioenplannen, zoals het er nu naar uit ziet, voor jouw pensioen gaan betekenen. Ben je het niet eens met de plannen? Laat dan je stem horen!

Wat betekent bovenstaande dan voor jouw pensioen?

Op 1 januari 2013 wordt de eerste verhoging van de leeftijd waarop je AOW (de eerste verdieping van het pensioenhuis) krijgt een feit. Je krijgt dan vanaf 65 jaar en 1 maand AOW. Dit is nu nog 65 jaar. In de jaren daarna wordt de pensioenleeftijd ieder jaar verhoogd. Het doel is om in 2019 een AOW leeftijd van 66 jaar te hebben. In 2023 zal de AOW leeftijd volgens dit plan op 67 jaar liggen. Je kunt per 1 januari 2014 al met belastingvoordeel voor je pensioen sparen van je 65e tot je 67e.

Hieronder tref je per leeftijdsgroep aan wat het pensioenakkoord voor jou gaat betekenen;

 • Ik ben geboren voor 1 januari 1948
  1. De leeftijd waarop je AOW krijgt is 65.
  2. Binnenkort ga je informatie over je pensioen ontvangen van je pensioenuitvoerder(s) (op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je vinden wie dit zijn). Verdiep je goed in die informatie en start vroegtijdig met het in kaart brengen van je pensioen, zodat je nu al inzicht hebt in welke financiële mogelijkheden je hebt vanaf je pensioen. Laat je voldoende adviseren en maak voor jezelf inzichtelijk wat het hoogte is van je inkomen vanaf het moment dat je met pensioen gaat.
  3. Vraag ook na, als dat op jou van toepassing is, wat er gebeurt met rechten zoals vroegpensioen, lijfrentes en hypotheken die vrij komen op 65 jarige leeftijd.
  4. Heb je nu al vragen of heb je nog geen informatie ontvangen neem dan contact op met je
 • Ik ben geboren na 31 december 1947 en voor 1 april 1953
  1. Je gaat als één van de eerste te maken krijgen met de wijziging van de AOW leeftijd.
  2. Volgens de huidige plannen krijg je AOW vanaf 65 jaar, plus een aantal maanden.
   • na 31 december 1947 en voor 1 december 1948: vanaf 65 jaar en 1 maand
   • na 30 november 1948 en voor 1 november 1949: vanaf 65 jaar en 2 maanden
   • na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950: vanaf 65 jaar en 3 maanden
   • na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951: vanaf 65 jaar en 5 maanden
   • na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952: vanaf 65 jaar en 7 maanden
   • na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953: vanaf 65 jaar en 9 maanden
  3. Voor je pensioen op de tweede en derde verdieping van het pensioenhuis verschuift de leeftijd waarop je pensioen krijgt waarschijnlijk ook. Of deze leeftijd precies zal mee schuiven met de AOW leeftijd is nog niet bekend. Neem contact op met je pensioenuitvoerder(s) (op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je vinden wie dat zijn) voor meer informatie.
  4. Laat je ook goed informeren door je
  5. Let op dat je niet te veel pensioen opbouwt (zodat je hier meer belasting over moet betalen), door het verhogen van de pensioenleeftijd.
  6. Bescherm jezelf tegen risico's als gevolg van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en ziekte en zorg dat je voor jezelf en je directe familie voldoende maatregelen hebt getroffen voor mindere tijden.
  7. Mocht je als gevolg van de wijziging in de leeftijd waarop je AOW krijgt in de financiële problemen komen, kan je vragen of je in aanmerking komt voor de voorschotregeling. Je kunt dan in de vorm van een lening eerder AOW krijgen. Echter, zoals gebruikelijk bij een lening, moet je dit wel terugbetalen.
 • Ik ben geboren na 31 maart 1953 en voor 1 april 1956
  1. Volgens de huidige plannen krijg je AOW vanaf 66 jaar plus eventueel een aantal maanden.
   • na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954: Vanaf 66 jaar
   • na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954: Vanaf 66 jaar en 3 maanden
   • na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955: Vanaf 66 jaar en 6 maanden
   • na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956: Vanaf 66 jaar en 9 maanden
  2. Voor je pensioen op de tweede en derde verdieping van het pensioenhuis verschuift de leeftijd waarop je pensioen krijgt waarschijnlijk ook. Of deze leeftijd precies zal mee schuiven met de AOW leeftijd is nog niet bekend. Neem contact op met je pensioenuitvoerder(s) (op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je vinden wie dat zijn) voor meer informatie.
  3. Laat je ook goed informeren door je
  4. Let op dat je niet te veel pensioen opbouwt (zodat je hier meer belasting over moet betalen), door het verhogen van de pensioenleeftijd.
  5. Bescherm jezelf tegen risico's als gevolg van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en ziekte en zorg dat je voor jezelf en je directe familie voldoende maatregelen hebt getroffen voor mindere tijden.
  6. Onze verwachting is dat er geen overgangsmaatregelen meer van toepassing zijn. Zorg dat je voldoende geld hebt gespaard om geen problemen te krijgen in de eerste maanden van je pensioen. Zeker indien je een minimaal pensioen hebt.
 • Ik ben geboren na 31 maart 1956
  1. na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957: Vanaf 67 jaar
  2. Vanaf 1 januari 1957: Volgens de huidige plannen krijg je AOW op je 67ste. De AOW wordt echter aan de levensverwachting gekoppeld. Hoe ouder mensen dus gemiddeld worden, hoe hoger de AOW leeftijd dus ook zal worden. Naar verwachting zal deze dus nog verder stijgen in de toekomst.
  3. Voor je pensioen op de tweede en derde verdieping van het pensioenhuis verschuift de leeftijd waarop je pensioen krijgt waarschijnlijk ook. Of deze leeftijd precies zal mee schuiven met de AOW leeftijd is nog niet bekend. Neem contact op met je pensioenuitvoerder(s) (op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je vinden wie dat zijn) voor meer informatie.
  4. Laat je ook goed informeren door je
  5. Let op dat je niet te veel pensioen opbouwt (zodat je hier meer belasting over moet betalen), door het verhogen van de pensioenleeftijd.
  6. Op termijn zal je pensioenleeftijd worden bepaald op basis van de levensverwachting in Nederland. Wees bewust van je financiële behoefte nadat je wilt (of moet) stoppen met werken. Je pensioen is je eigen zorg en laat je dan ook periodiek informeren hoe jouw financiële positie er nu en straks uit ziet.
  7. Bescherm jezelf tegen risico's als gevolg van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en ziekte en zorg dat je voor jezelf en je directe familie voldoende maatregelen hebt getroffen voor mindere tijden.

Terug naar overzicht