Pensioenwoordenboek
Alleenstaandenpensioen

Tot 1 januari 2002 was er een alleenstaandenpensioen mogelijk. Dit pensioen was ter compensatie van het verschil tussen de werkelijke AOW-uitkering en de AOW-uitkeringen voor twee gehuwde 65-plussers toegekende aanspraak op extra ouderdomspensioen. Als gevolg van het op 1 januari 2002 van kracht geworden verbod op discriminatie naar burgerlijke staat is deze pensioenvorm niet meer toegestaan.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking