Pensioenwoordenboek
FTK - Financieel toetsingskader

Het financieel toetsingskader is een set van afspraken en maakt deel uit van de Pensioenwet.

Het FTK bevat afspraken over (het toezicht op) de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen en is vanaf 1 januari 2007 van kracht.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking