Pensioenwoordenboek
FVP - Financiering Voortzetting Pensioenverzekering

Stichting waaruit onvrijwillig werklozen, ouder dan 40 jaar, in staat worden gesteld gedurende een bepaalde tijd, en onder bepaalde voorwaarden, hun pensioenregeling tijdens de werkloosheidsperiode voort te zetten.

Werknemers die op of na 1 januari 2011 WW-gerechtigd worden, komen niet meer in aanmerking voor een FVP-bijdrage. FVP heeft de intentie om het recht op FVP-bijdrage van werknemers die nu WW-gerechtigd zijn én voor 1 januari 2011 werkloos werden zoveel mogelijk ongemoeid te laten. FVP geeft voor deze groep werknemers echter geen harde garanties af.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking