Pensioenwoordenboek
Hybride pensioen

De term “hybride pensioen” of “hybride pensioenregeling” wordt in Nederland op twee verschillende manieren gebruikt. Wij geven je beide definities.

Twee regelingen voor één salaris

Een “Hybride pensioenregeling” is een combinatie van:

1) Een pensioenregeling waarbij de hoogte van de pensioen straks vaststaat, maar de hoogte van de pensioenpremies niet. Dit wordt ook wel een Defined Benefit regeling genoemd.

2) Een pensioenregeling waarbij de precieze hoogte van je pensioen pas bepaald wanneer je met pensioen gaat. De hoogte is afhankelijk van de betaalde premie en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten. Dit wordt ook wel een Defined Contribution regeling genoemd.

Vaak geldt er voor een bepaald eerste deel van je salaris pensioenregeling 1 en voor het gedeelte van je salaris dat daarboven valt, pensioenregeling 2.

Een combinatie

In dit geval wordt de “Hybride pensioenregeling” ook wel Collectief Defined Contribution genoemd. Bij deze vorm van pensioen wordt de hoogte van je pensioen gebaseerd op je salaris en op het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd bij het pensioenfonds of de verzekeraar.

De premie die je maandelijks voor je pensioen moet betalen ligt voor een groot aantal jaren vast. Blijkt de premie achteraf niet voldoende, dan zal de pensioenuitkering lager zijn dan waar je in eerste instantie op hoopte.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking