Pensioenwoordenboek
Invaren

Wanneer de spelregels van je pensioenregeling veranderen (bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving), dan ontstaat vaak een lastige situatie. Je al opgebouwde pensioen is namelijk gebaseerd op de oude regeling en je nieuwe pensioen ga je opbouwen op basis van de nieuwe regeling. Twee verschillende regelingen maken het onoverzichtelijk en kunnen zelfs zorgen voor een pensioengat.

Er is vaak (soms zelfs verplicht) een mogelijkheid om je oude pensioen mee te nemen naar de nieuwe pensioenregeling. Hierbij wordt allereerst gekeken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd in de oude regeling en daarna hoeveel pensioen je hiervoor terug krijgt in de nieuwe pensioenregeling. Je mag vervolgens zelf beslissen of je je reeds opgebouwde pensioen wilt meenemen naar de nieuwe regeling, of dat je je oude pensioen laat staan. In sommige gevallen is het echter verplicht om je reeds opgebouwde pensioen om te zetten naar de nieuwe regeling. Wanneer je oude pensioenopbouw (die dus op een oude regeling is gebaseerd) wordt omgezet naar de nieuwe regeling, dan noemen we dit invaren.

Het invaren lijkt een beetje op een waardeoverdracht. Bij een waardeoverdracht wordt ook de waarde die je in regeling A hebt opgebouwd, omgezet naar regeling B.

Het invaren van pensioen is momenteel actueel. Dit omdat op 30 mei 2012 minister Kamp zijn “Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen” aan de Tweede Kamer presenteerde. Hierdoor worden bijna alle bestaande pensioencontracten (en waarschijnlijk dus ook die van jou!) aangepast. Kortom, er komt een grote splitsing tussen de oude pensioencontracten en de nieuwe pensioencontracten. En dus moet er veel worden “ingevaren”.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking