Pensioenwoordenboek
Netto loon

Het daadwerkelijk uitbetaalde loon. Dit is het loon na aftrek van de sociale lasten, belastingen en overige inhoudingen.

Loonafspraken worden meestal gemaakt op basis van bruto loon. Het netto loon word berekend door de salarisverwerking van werkgever. Een bruto naar netto berekening kunt u onder meer maken op de website van ADP bij pro forma loonberekening.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking