Pensioenwoordenboek
PG - Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het bedrag waarover je pensioen opbouwd. Dit is het pensioengevend salaris maar dan met aftrek van de AOW-franchise. De AOW-franchise is een bedrag waarover je geen pensioenpremie betaalt en dus ook geen pensioen opbouwd Dat hoeft ook niet, want dit bedrag wordt na je pensioen opgevangen door je AOW.

De pensioengrondslag wordt gebruikt om de hoogte vast te stellen van het pensioen dat je opbouwt. Bij een volledige opbouw (meestal 40 jaar) zal de pensioenuitkering 70% van de pensioengrondslag zijn.

Het bedrag dat je uiteindelijk aan pensioen ontvangt, wordt sterk beïnvloed door het aantal opgebouwde dienstjaren, de beleggingsresultaten en de hoogte van de AOW-franchise.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking