Pensioenwoordenboek
TOP - Tijdelijk ouderdomspensioen

In veel pensioenregelingen bestaat de mogelijkheid om vóór de leeftijd waarop je met overheidspensioen (AOW) gaat, al een pensioenuitkering te krijgen. In die periode tot de AOW leeftijd, ontvangt de gepensioneerde dus nog geen AOW uitkering.

Die personen zijn bovendien verplicht bepaalde sociale verzekeringspremies te betalen, die na de AOW leeftijd niet meer verschuldigd zijn. Om het inkomensverschil in de periode vóór de AOW leeftijd te overbruggen, bevatten veel pensioenregelingen een overbruggingspensioen, ook wel tijdelijk ouderdomspensioen genaamd.

Dit kan bestaan uit enerzijds een extra uitkering die de AOW uitkering vervangt en anderzijds een compensatie voor nog te betalen sociale verzekeringspremies.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking