Pensioenwoordenboek
Werkgeverspremie

Het deel dat de werkgever bijdraagt of verplicht is om betalen aan de pensioen of sociale premie.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking