Persbericht
Pensioen ook zorg bij faillissement, samenwonen of scheiden

Den Haag, 19 december 2012

Den Haag, 19 december2012 - Nederlanders blijken zich niet alleen vlak voor hun pensionering in het onderwerp pensioen te verdiepen, maar ook bij een dreigend faillissement, scheiding of samenwonen. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke, informatieve website Zowerktpensioen.nl. De site is een burgerinitiatief en geeft consumenten kosteloos alle informatie die zij nodig hebben rondom het onderwerp pensioen. De site heeft het afgelopen jaar onder de ruim 10.000 bezoekers onderzocht bij welke gebeurtenissen Nederlanders aan hun pensioen denken.

Het is een bekend gegeven dat Nederlanders zich over het algemeen pas kort voor hun daadwerkelijke pensionering gaan verdiepen in de status van het pensioen. Toch blijkt uit onderzoek van Zowerktpensioen.nl dat er in het leven drie andere belangrijke momenten zijn waarop men over pensioen nadenkt. De top drie wordt aangevoerd door het moment ‘wat als mijn werkgever failliet is/ gaat’. De bezoeker zoekt op een dergelijk moment naar financiële zekerheid en wil weten of het pensioen is verdwenen bij een faillissement van de werkgever. De tweede plek wordt bezet door het moment ‘samenwonen’. De derde plek wordt ingenomen door ‘scheiden’.

Robert Timmer, één van de initiatiefnemers van Zowerktpensioen.nl: “Het is in de pensioenwereld helaas nog vaak nodig om bij veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals samenwonen, zelf de partner aan te melden voor een eventueel partnerpensioen. Ook de gevolgen van een scheiding op je pensioen zijn vaak groot. Daarom wordt rondom deze gebeurtenissen veel online gezocht naar de consequenties voor het pensioen. Onze site voorziet de consument van deze informatie. De resultaten van het onderzoek hebben er aan bijgedragen dat we de mogelijkheden op onze website hebben uitgebreid. Zo is het vanaf 19 december voor bezoekers ook mogelijk om zelf kosteloos een indicatie van het netto inkomen voor en na pensionering te berekenen over alle pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel. Hierbij kunnen gegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl worden geïmporteerd. Door het resultaat van de berekening te combineren met de op de website aanwezige informatie, wordt de bezoeker van kennis voorzien en gestimuleerd om weer controle te nemen over de eigen pensioensituatie.”

Overheidsmaatregelen

Uit het onderzoek blijkt verder dat discussie binnen de overheid over het onderwerp pensioen, zorgt voor een verhoogde behoefte aan informatie over het onderwerp pensioen bij de consument. De dag na de bekendmaking van het regeerakkoord kreeg de website Zowerktpensioen.nl bijvoorbeeld vier maal zoveel bezoekers, als op een reguliere dag.

Het grote aantal bezoekers van de website toont daarnaast aan dat er nog steeds onvrede heerst over de huidige pensioencommunicatie.Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het belang benadrukt om pensioencommunicatie aan te laten sluiten op de levensfase en bijbehorende gebeurtenissen in het leven van de consument. Hier wordt nu onvoldoende op ingespeeld, zo menen de oprichters van Zowerktpensioen.nl. De boodschap moet zijn “wat betekent dit voor mijn pensioen”.

Terug naar overzicht