Uitleg pensioen
Niveau 1 - Stap 2 - Overheidspensioen

» Welkom op de eerste verdieping

De eerste verdieping heet “overheidspensioen”. Op deze verdieping is er goed nieuws. De eerste verdieping is namelijk voor bijna iedereen aanwezig. De overheid zorgt ervoor dat iedere inwoner van Nederland deze eerste verdieping heeft. Graag vertellen we je meer over de drie pensioenredenen op deze verdieping:

  • Ouderdom Voor inkomen nadat je stopt met werken heeft de overheid de AOW in het leven geroepen. AOW is een afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Ben je geboren voor 1 januari 1948? Dan krijg je AOW op 65-jarige leeftijd. Ben je daarna geboren? Dan is de leeftijd waarop je AOW krijgt afhankelijk van je geboortedatum. De leeftijd waarop jij AOW krijgt vind je hier.

    Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt AOW. De hoogte van het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van een aantal zaken. Voor elk jaar dat je in de 50 jaren voor je AOW in Nederland woont, spaar je 2% AOW. Bijvoorbeeld: je AOW-leeftijd is 65 jaar en 1 maand. Je bouwt dan AOW op tussen je 15e verjaardag en 1 maand en je 65e verjaardag en 1 maand. Is je AOW-leeftijd 66 jaar, dan bouw je AOW op tussen je 16e en 66e verjaardag. Op jouw AOW leeftijd heb je dan 50 jaar lang 2% gespaard, dat is dus 100%. Als je in die 50 jaar in het buitenland hebt gewoond, kan het zijn dat je minder dan 100% ontvangt. Maar ook als je wel 100% AOW ontvangt, is alleen je AOW niet voldoende om van te leven. Het bedrag ligt dan namelijk maar tussen de €586,- en €1.334,- per maand. Het precieze bedrag is afhankelijk van je gezinssituatie.

  • Overlijden Als je komt te overlijden, dan kunnen je partner (getrouwd of samen wonende) en kinderen mogelijk via de ANW (Algemene Nabestaandenwet) geld van de overheid krijgen. Partners en kinderen van iemand die in Nederland woonde en voor zijn AOW overlijdt, krijgen met de ANW te maken. Ook als je niet in Nederland woonde, maar wel werkte en belasting betaalde geldt de ANW. Alleen kinderen onder de 18 krijgen door de ANW geld en ook alleen een partner die voor 1 januari 1950 geboren is óf minstens 45% arbeidsongeschikt is.

  • Arbeidsongeschiktheid Ben je langer dan 104 weken ziek? Dan krijg je te maken met de WIA (tot 2005 was deze wet bekend als de WAO). WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is geen pensioenproduct. Om echter uit te leggen wat een arbeidsongeschiktheidspensioen op de tweede en derde verdieping is, behandelen we wel kort de WIA. Het ligt aan je persoonlijke situatie of je na 104 weken ziek zijn een uitkering vanuit de overheid krijgt. Dit ligt onder andere aan de ernst van je ziekte en de mate waarin je nog ander werk kunt doen. Hoeveel geld je krijgt hangt van veel factoren af. Het is echter nooit meer dan 75% van het loon dat je kreeg toen je nog werkte. Het kan dus verstandig zijn om extra maatregelen te treffen voor als je arbeidsongeschikt raakt. Meer weten? Klik dan hier.

    Ben je al vanaf je 17e ziek (of gehandicapt) of ben je voor je 30e al een lange tijd ziek terwijl je daarvoor nog (gedeeltelijk) een opleiding volgde? Dan krijg je misschien een uitkering van de overheid, door de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, of kortweg Wajong.

    Voor zowel de WIA, WAO als Wajong gelden strenge regels. Krijg je hiermee te maken? Dan is het verstandig om een adviseur in te schakelen die je hiermee kan helpen.

Volgende stap