Uitleg pensioen
Niveau 1 - Stap 3 - Collectief Pensioen

» Je bent nu op de tweede verdieping

Bovenop de eerste verdieping kun je een tweede verdieping bouwen. Deze tweede verdieping geeft meer ruimte om te leven. Bij pensioen gaat het vaak om een hoger bedrag om van te leven. We noemen de tweede verdieping “collectief pensioen”.

Voor het bouwen van deze verdieping, moet je een werkgever hebben. Heb je geen werkgever omdat je bijvoorbeeld geen werk hebt of eigen baas bent dan kun je helaas niks met deze verdieping. Je zal het dan moeten doen met de eerste en eventueel de derde verdieping.

De overheid verplicht sommige werkgevers om pensioen aan hun werknemers aan te bieden. Dit is het geval als de werkgever in een bepaalde branche valt, zoals bakkers, schilders en horecabedrijven. Maar dit geldt lang niet voor alle werkgevers. Er zijn ook werkgevers die toch pensioen aanbieden aan hun werknemers, ondanks dat zij dit niet verplicht zijn. Ze willen zo het werken voor hun bedrijf extra aantrekkelijk maken. Uiteraard zijn er ook werkgevers die niet verplicht zijn om pensioen aan te bieden aan hun werknemers en dit dan ook niet doen. Voor deze werknemers zit er helaas niks anders op dan alleen op de eerste en eventueel derde verdieping pensioen op te bouwen.

Er is echter één uitzondering! Er zijn namelijk beroepen, waarvoor speciale Beroepspensioenfondsen zijn opgericht. Dat zijn vaak beroepen waarin veel zelfstandigen werken. Denk bijvoorbeeld notarissen en medisch specialisten. Zij zijn (vaak verplicht) op de tweede verdieping aangesloten bij zo’n Beroepspensioenfonds en bouwen dan dus toch pensioen op, op deze verdieping.

  • Ouderdom In de arbeidsovereenkomst die jij en je werkgever gesloten hebben, staat onder andere of je via je werkgever pensioen opbouwt op deze verdieping. Als je dit niet doet, is er dus op deze verdieping niets geregeld voor wanneer je stopt met werken. Staat er niks over pensioen in je arbeidsovereenkomst dan bouw je waarschijnlijk ook niks op. Is er wel wat geregeld? Dan is de kans groot dat dit bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar is. Het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hoort voor een zo hoog mogelijk pensioen voor jou te zorgen. Je moet daarvoor wel zelf (of je werkgever, of jij & je werkgever) elke maand een bedrag betalen. Vaak wordt dit al direct op je salaris ingehouden en merk je dit dus niet. De totale hoogte van het pensioen dat je straks krijgt hangt af van veel zaken en is ook aan strenge regels gebonden. Dit pensioen heet ouderdomspensioen.

  • Overlijden Hierbij geldt op hoofdlijnen hetzelfde als bij het pensioen bij ouderdom. Daarbij wordt wel een verschil gemaakt in een pensioen voor je partner en een pensioen voor je kinderen. De verzamelnaam voor beiden is nabestaandenpensioen. Het pensioen voor je partner heet partnerpensioen en het pensioen voor je kinderen heet wezenpensioen.

  • Arbeidsongeschiktheid Ook hierbij geldt op hoofdlijnen hetzelfde als bij het pensioen voor als je stopt met werken. Het pensioen dat je op deze verdieping opbouwt heet arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen is een aanvulling op de uitkering die je krijgt bij arbeidsongeschiktheid, de WIA, op de eerste verdieping vanuit de overheid.

    Tot slot is het nog belangrijk om te kijken of de opbouw van je pensioen voor na je werken wel doorloopt als je arbeidsongeschikt wordt. Bij de meeste pensioenregelingen is dit het geval, maar het is niet altijd zo. Controleer dat dus goed!

Volgende stap