Disclaimer

» Zodat je weet wat je WEL en NIET mag verwachten

Pensioen is een zogenaamd "complex financieel product". Als gevolg van deze typering is adviseren over pensioen gebonden aan allerlei regels. Zowerktpensioen.nl is zich hier van bewust en wil dan ook duidelijk maken dat wij geen pensioen advies geven. Wij delen kennis en willen je informeren over belangrijke basis informatie over je pensioen. Onderstaande disclaimer is helaas nodig. Laat je er niet van weerhouden pensioenkennis op te doen zodat je je goed kunt laten adviseren.

Op dit moment bekijk je de openbare internetsite van zowerktpensioen.nl, hierna te noemen "Site". De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie en functionaliteiten die je op deze Site aantreft. Door het verdere gebruik van deze Site, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden:

Zowerktpensioen.nl, haar beheerders en haar leveranciers stellen redelijkerwijs alles in het werk om te zorgen dat de informatie op deze Site accuraat en actueel is, toch is het mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie, foutieve berekeningen of typefouten bevat. Zowerktpensioen.nl en haar beheerders geven dan ook geen garanties over de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze Site.

Zowerktpensioen.nl, haar beheerders en haar leveranciers spannen zich in voor waarheidsgetrouwe rekenvoorbeelden en berekeningen op deze site. Alle rekenvoorbeelden en berekeningen zijn echter alleen een indicatie en zijn niet gevalideerd. Zowerktpensioen.nl, haar beheerders en haar leveranciers benadrukken het belang om een persoonlijke berekening door een financieel adviseur of pensioenadviseur te laten maken. Aan de rekenvoorbeelden en berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Zowerktpensioen.nl, haar beheerders en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze Site. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan.

Bovendien is het mogelijk dat deze Site aan andere websites gekoppeld is, waarop Zowerktpensioen.nl en haar beheerders geen invloed uitoefenen of die niet door Zowerktpensioen.nl onderhouden worden. Zowerktpensioen.nl en haar beheerders hebben de sites die aan deze Site gekoppeld zijn niet of niet geheel gecontroleerd. Zowerktpensioen.nl en haar beheerders zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina's die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Zowerktpensioen.nl en haar beheerders bieden deze koppelingen alleen voor uw gemak aan. Het feit dat Zowerktpensioen.nl en haar beheerders een dergelijke koppeling aanbieden, betekent niet dat Zowerktpensioen.nl en haar beheerders deze sites aanbevelen of goedkeuren.

Het gebruik van deze Site vindt volledig op eigen risico plaats. Zowerktpensioen.nl, haar beheerders noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze Site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of eventuele strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze Site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.

Het is niet toegestaan de Site en haar content, of onderdelen daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Zowerktpensioen.nl te publiceren, kopiëren of te bewaren. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Zowerktpensioen.nl behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze Site en deze voorwaarden aan te brengen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: info@zowerktpensioen.nl.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Zowerktpensioen.nl moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

ALS JE DEZE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG AANVAARDT, DIEN JE HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

Disclaimer