Wat als ik ...
bij mijn werkgever van functie verander?

Verdieping Overheidspensioen

Voor de zaken die op deze eerste verdieping zijn geregeld (AOW, WIA, Wajong & ANW) heeft het geen gevolgen als je van functie veranderd.

Wel kan de hoogte van een eventuele WIA of Wajong uitkering worden beïnvloed als je ook meer / minder gaat verdienen.

Verdieping Collectief pensioen

Voor de zaken die op de tweede verdieping zijn geregeld heeft het waarschijnlijk geen gevolgen als je alleen van functie veranderd. Er zijn echter pensioenregelingen die tot of vanaf een bepaalde functiegroep gaan gelden. Het is belangrijk dat je dit navraagt bij je werkgever voor je de nieuwe functie accepteert.

Verandert je salaris ook? Dan verandert er wel wat in je pensioenopbouw. Je zal namelijk over dit nieuwe salaris pensioen gaan opbouwen. De opbouw wordt dan evenredig hoger of lager aan je salariswijziging. Ook geldt er vaak een maximum salaris waarover je pensioen mag opbouwen. Als je dus meer salaris krijgt, kan het zo zijn dat je over het meerdere gedeelte geen pensioen meer opbouwt. Het is daarom verstandig om na te vragen of je over het gedeelte dat je meer salaris krijgt, nog wel steeds pensioen opbouwt.

Verdieping Individueel pensioen

Als je meer van functie veranderd, kan dat ook invloed hebben op je derde verdieping. Dat is echter afhankelijk van het feit of je het pensioen op de derde verdieping hebt gekoppeld aan je huidige salaris (en dat salaris verandert bij je functie verandering). Als dit het geval is, dan zal er dus ook op deze verdieping wat veranderen in de hoogte van je premie en in de opbouw. Neem in dat geval vooraf met je pensioenverzekeraar contact op om de gevolgen te bespreken.

Is je pensioenregeling op deze verdieping niet gekoppeld aan je salaris? Dan zal er niks veranderen aan deze verdieping.

Als je minder salaris krijgt, ga je waarschijnlijk ook minder pensioen opbouwen op de tweede verdieping en heb je bij arbeidsongeschiktheid op de eerste verdieping ook maar recht op een lagere uitkering. Het is daarom verstandig om te kijken of je extra maatregelen moet treffen op de derde verdieping. Wil jij weten of het nodig is om extra maatregelen te treffen? Wij adviseren je om een financieel planner naar je pensioen te laten kijken. Een financieel planner brengt je totale financiële plaatje in kaart en kan je zo dan een goed pensioenadvies geven. Zo weet je wat voor jou de meest gunstige manier is om extra pensioen op te bouwen.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking