Wat als ik ...
met verlof wil gaan?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er verschillende soorten verlof zijn. Een vakantie (die je vakantiedagen kost) bedoelen we hier niet. We bedoelen bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, zorgverlof en onbetaald verlof. Dat zijn ook gelijk de bekendste vormen van verlof. Toch zijn er nog zeker vijf andere vormen van verlof. Zo zijn er bijvoorbeeld adoptieverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof palliatief verlof en politiek verlof.

Om te weten hoe het met je pensioen zit bij verlof, is het noodzakelijk om eerst te weten welk verlof je wilt opnemen.

Verdieping Overheidspensioen

  • Ouderdom Het opnemen van verlof (in welke vorm dan ook) heeft geen gevolgen voor je AOW & ANW.

  • Overlijden Het opnemen van verlof (in welke vorm dan ook) heeft geen gevolgen voor je AOW & ANW.

  • Arbeidsongeschiktheid Ook op de WIA en Wajong blijft u tijdens onbetaald verlof gewoon recht houden. Wel is het zo dat de wachttijd van 2 jaar die bij de WIA geldt, pas ingaat nadat u normaal zou terugkeren van uw verlof.

Verdieping Collectief pensioen

Hoe het met je collectieve pensioen zit bij verlof is verschillend per werkgever en per sector geregeld. Bij sommige werkgevers en sectoren loopt je pensioenopbouw gewoon door, terwijl het bij andere werkgevers of sectoren kan zijn dat je opbouw tijdelijk stopt. Het is dan ook raadzaam voordat je voor langere periode verlof opneemt, na te gaan bij de pensioenuitvoerder wat het effect is van het verlof op je pensioen.

Wel is het zo dat je pensioen bij overlijden wel gewoon op peil blijft, zolang je verlof maximaal 18 maanden duurt. Er is alleen niet geregeld wie dat betaald. Soms moet je dat zelf doen en dat zijn dus extra kosten!

De enige uitzondering op het bovenstaande is zwangerschapsverlof. Daarbij blijft je pensioenopbouw gewoon hetzelfde, als voor je verlof.

Voor je verlof gaat opnemen, is het dus belangrijk om na te gaan hoe verlof bij jou werkgever of sector is geregeld. Zo kom je niet voor onaangename (financiële) gevolgen te staan!

Verdieping Individueel pensioen

Het opnemen van verlof heeft geen gevolgen voor je individuele pensioen. Dit pensioen is immers losgekoppeld van je werk.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking