Wat als ik ...
kom te overlijden?

Verdieping Overheidspensioen

 • Ouderdom & Arbeidsongeschiktheid Als je komt te overlijden stopt je recht op de AOW, WIA en Wajong. Ook je nabestaanden kunnen hier geen aanspraak meer op maken.

 • Overlijden Je partner heeft recht op een partnerpensioen als:

  • je in Nederland woonde of werkte, én
  • jij voor je overlijden nog geen AOW ontving, én
  • je partner nu een eigen kind of een pleeg- of stiefkind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar en dit kind jouw eigen kind is.

  Het maakt daarbij niet uit of jullie getrouwd waren, geregistreerd partner waren of samen woonde. Maar let op: als je partner nog andere inkomsten heeft, dan worden die inkomsten van de uitkering afgetrokken.

  Daarnaast krijgt je partner als je op het moment van overlijden nog één of meerdere kinderen van onder de 18 jaar hebt, mogelijk nog een halfwezenuitkering. De voorwaarden hiervoor zijn dat:

  • je in Nederland woonde of werkte, én
  • jij voor je overlijden nog geen AOW ontving, én
  • je partner nu een eigen kind of een pleeg- of stiefkind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar en dit kind jou eigen kind is.

  De halfwezenuitkering is een vast bedrag per maand. Het bedrag is niet afhankelijk van de inkomsten van je partner en het aantal kinderen in je gezin.

  Als beide ouders overlijden, dan hebben de kinderen recht op een wezenuitkering. Het maakt niet uit of het kind een eigen kind is of een geadopteerd kind. Een wees jonger dan 21 jaar krijgt een wezenuitkering in de volgende situaties:

  Wezen van 16 of 17 jaar, zolang zij:

  • overdag op school zitten en bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie*, of
  • zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie*, of
  • na het behalen van een startkwalificatie* nog volledig dagonderwijs volgen

  Wezen van 18 tot 21 jaar, zolang zij:

  • volledig dagonderwijs volgen

  Wezen van 16 tot 21 jaar die voor het huishouden zorgen, als:

  • ze ongehuwd zijn, niet samenwonen en meer dan de helft van de tijd besteden aan het verzorgen van het huishouden, en
  • er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezenuitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en
  • de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft behaald, of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie*.
  • Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger.

Verdieping Collectief pensioen

 • Ouderdom & Arbeidsongeschiktheid Als je komt te overlijden stopt je recht op ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook je nabestaanden kunnen hier geen aanspraak meer op maken.

 • Overlijden Bij de meeste pensioenen op de tweede verdieping is ook een nabestaanden- en wezenpensioen geregeld. Wanneer iemand als je “partner” gezien wordt kan verschillen per regeling. Soms moet je getrouwd zijn, maar soms is alleen al samenwonen voldoende. Het is goed om te weten hoe dat bij jouw regeling zit. Om een nabestaanden- en wezenpensioen te krijgen moet de partner of wees meestal zelf contact opnemen met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Zij vertellen dan waar je partner of de wees recht op heeft.

  Tot slot zijn veel nabestaanden- en wezenpensioen ook op deze verdieping verzekeringen. Dat betekent dat wanneer je stopt met deelnemen (bijvoorbeeld bij verandering van werk of verhuizing naar het buitenland) je ook geen recht meer hebt op dit nabestaanden- en wezenpensioen. Het is dus belangrijk om te weten of uw partner- en wezenpensioen een verzekering is, of dat u rechten opbouwt.

Verdieping Individueel pensioen

 • Ouderdom en Arbeidsongeschikt Wat er met je individuele pensioen gebeurd op het moment dat je overlijdt, is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met de pensioenverzekeraar of bank.

 • Overlijden Ook hier geldt dat de regels voor het uitkeren van je partner- en wezenpensioen afhangen van de afspraken die je hebt gemaakt met de pensioenverzekeraar of bank. Het is echter belangrijk dat je vroegtijdig navraagt in welke situaties je partner en wezen recht hebben op een uitkering en welke hoogte deze zal hebben. Zo komen zij niet voor verrassingen te staan.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking