Pensioenwoordenboek
Gewezen deelnemers

Persoon die aan een pensioenregeling heeft deelgenomen maar nu niet langer werkzaam is in de onderneming of bedrijfstak waarop de regeling betrekking had.

Hij/zij hoeft daarom niet langer premie te betalen. Als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan aanspraak gemaakt worden op de opgebouwde rechten.

Een andere term voor gewezen deelnemer is slaper.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking