Pensioenwoordenboek
Pensioenverplichtingen

Een in de pensioenwet gedefinieerd begrip: verplichtingen van de pensioenuitvoerder uit hoofde van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking