Pensioenwoordenboek
Waardevast pensioen

Pensioenaanspraken zijn waardevast indien zij na ingang of premievrijmaking jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee een bepaalde prijsindex in een bepaalde periode is gestegen of gedaald. Pensioenaanspraken worden welvaartsvast door koppeling aan de loonindex.

Terug naar overzicht

Woordenboek

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking