Wat als ik ...
kinderen krijg / heb?

Verdieping Overheidspensioen

Voor de AOW, WIA en Wajong heeft het geen gevolgen als kinderen krijgt. Ook voor de ANW merk je niks op het moment dat je kinderen krijgt. Je kinderen hebben wel direct automatisch recht op een ANW pensioen mocht je komen te overlijden. Meer over de voorwaarden voor een ANW uitkering vind je bij wat als ik... kom te overlijden?.

Verdieping Collectief pensioen

Voor je ouderdomspensioen en je arbeidsongeschiktheidspensioen zal er niks veranderen.

Voor je pensioen bij overlijden zal er waarschijnlijk wel iets veranderen. De meeste pensioenregelingen kennen namelijk een wezenpensioen voor je kinderen in het geval van overlijden. Per regeling verschilt het of kinderen later dan wel direct bij geboorte worden aangemeld. Het is daarom belangrijk om te weten of dit ook voor jouw pensioenregeling geldt. Ook de maximum leeftijd tot wanneer kinderen een uitkering krijgen, kan verschillen. Meer hierover vind je bij wat als ik... kom te overlijden?.

Verdieping Individueel pensioen

Voor je ouderdomspensioen en je arbeidsongeschiktheidspensioen zal er niks veranderen.

Het is echter wel belangrijk om te overwegen om op deze verdieping een extra pensioen op te bouwen voor je kind(eren), mocht je komen te overlijden. Wil jij weten of dit nuttig is voor jou ? Wij adviseren je om een financieel planner naar het pensioen voor je kinderen in jouw pensioenhuis te laten kijken. Een financieel planner brengt je totale financiële plaatje in kaart en kan je zo dan een goed pensioenadvies geven.

Terug naar overzicht

Wat als?

Wat als?

Een vraag of opmerking? Guus helpt je graag!

Ik heb een vraag Ik heb een opmerking