Blog
In Europa pensioen opgebouwd? Wij helpen je op weg!

» 8 februari 2016

Door: Robert Timmer, Johan Krijt en Robert Verboon, Oprichters zowerktpensioen.nl

Op www.zowerktpensioen.nl krijgen we dagelijks vragen binnen van bezoekers van onze website. Die vragen variëren van een simpele vraag zoals “onder welk bedrijfstakpensioenfonds valt bedrijf x” tot complexe pensioenvraagstukken waarbij complete pensioendossiers naar ons toe worden gestuurd.

We streven ernaar om onze bezoekers zo goed mogelijk te helpen met deze vragen en ze daarmee wegwijs te maken in de wereld van pensioen. Tegelijkertijd proberen we te voorkomen dat we een vraag dubbel moeten beantwoorden. De antwoorden op de vragen van onze bezoekers worden dan ook, indien mogelijk, verwerkt in de informatie op onze website.

De laatste tijd krijgen wij steeds meer vragen over pensioen dat in het buitenland is opgebouwd. “Ik heb x jaren gewerkt in België, heb ik daar eigenlijk pensioen opgebouwd”? En ook het omgekeerde gebeurt regelmatig, buitenlanders die navraag doen naar een in Nederland opgebouwd pensioen.

Om in te spelen op die vragen hebben we samen met Pensioen GeMi en Goedemiddag! de website www.eupensionregister.eu. Vooruitlopend op alle politieke discussies over een gezamenlijk Europees online pensioenregister hebben wij alvast het goede voorbeeld gegeven. www.eupensionregister.eu is een simpel Engelstalig online Europees pensioenverwijsregister dat laat zien in welke landen al een online pensioenregister is. De bezoeker kan direct doorklikken naar het pensioenregister of meer informatie over het betreffende pensioenstelsel lezen.

De komende maanden zal dit Europese Pensioenregister verder worden uitgebreid. We willen daarmee vooral het goede voorbeeld geven aan de Europese Unie en mensen met een grensoverschrijdend pensioen nu al helpen. Voor de doorontwikkeling van de site zijn we momenteel op zoek naar mensen / bedrijven die hier inhoudelijk en / of financieel aan willen bijdragen. Meer informatie of direct aanmelden hiervoor? Mail even naar .

Terug naar overzicht