Laatste ontwikkelingen
De overbruggings­regeling AOW

3 februari 2013

Je komt in aanmerking voor de overbruggingsregeling als:

  • je een totaal inkomen van minder dan €2.204,- bruto per maand hebt;
  • je op 1 januari 2013 al een vut, prepensioen of een andere pensioenuitkering had;
  • bovenstaande regeling stopt op je 65e verjaardag.

In dat geval krijg je misschien een extra financieel steuntje in de rug. Dit omdat je dan door de stijging van de pensioenleeftijd voor een korte periode minder inkomen krijgt. Dit is de periode tussen je 65e verjaardag en het moment waarop je AOW krijgt.

Dit noemt de overheid een overbruggingsregeling. Deze regeling wordt in het najaar van 2013 van kracht. Maar hij gaat dan met terugwerkende gelden vanaf 1 januari 2013. Dit betekent dat mensen die aan de voorwaarden voldoen, straks een beroep op deze regeling kunnen gaan doen. Zij hoeven zich niet aan te melden. De SVB stuurt de mensen voor wie de regeling gaat gelden in de loop van dit jaar een brief.

Naar verwachting kunnen zo’n 11.000 mensen in 2013 van deze regeling gebruik gaan maken. Wil je zeker weten of dit voor jou geldt (er zijn mogelijk extra voorwaarden), neem dan nu alvast contact op met de SVB. Je vindt hier hun contactgegevens.

Terug naar overzicht