Laatste ontwikkelingen
Wijzigingen per 1 januari 2015

11 juni 2014

De Eerste Kamer heeft op 27 mei verschillende aanpassingen aan de pensioenwetgeving goedgekeurd. Deze nieuwe wetgeving wordt ingevoerd per 1 januari 2015 en staat bekend als Witteveen 2015.

Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Aanpassingen pensioen op de tweede verdieping

  • Het uitgangspunt voor je pensioenopbouw wordt dat je in 40 jaar tijd een pensioen van 75% van het gemiddeld verdiende loon opbouwt. Het percentage aan pensioen dat je maximaal per jaar opbouwt bij een pensioenleeftijd van 67 wordt voor een middelloonregeling 1,875% (was 2,15%) en voor een eindloonregeling 1,657% (was 1,9%);
  • Ook het maximale pensioen dat wordt opgebouwd via het partner en/of wezenpensioen wordt in verhouding verlaagd;
  • Je kunt met belastingvoordeel voor je pensioen sparen tot een pensioengevend loon van € 100.000. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling en zal dus waarschijnlijk ieder jaar een beetje hoger worden. Wil je toch pensioen opbouwen over je inkomen boven de € 100.000 dan kan dit. Daarbij is echter in tegenstelling tot het normale pensioen de pensioenpremie niet meer aftrekbaar. Maar er hoeft geen vermogensrendementsheffing te worden betaald en de uitkeringen zijn onbelast;
  • Het maximale inkomen waarover je nog gunstig pensioen kunt opbouwen geldt niet voor je arbeidsongeschiktheidspensioen;
  • De minimale franchise (klik op het woord voor meer uitleg) wordt lager.

Aanpassingen pensioen op de derde verdieping

  • Ook hiervoor geldt dat je tot een maximaal pensioengevend loon van € 100.000 (wordt jaarlijks verhoogd) met belastingvoordeel voor je pensioen kunt sparen;
  • Als ondernemer mag je nog maar maximaal 9,8% van je winst (maar nooit meer dan € 8.640 per 1 -1-2015) gebruiken om pensioen op te bouwen op de derde verdieping;
  • Voor de jaarruimteberekening geldt dat je tot een inkomen van maximaal € 100.000 fiscaal gunstig pensioen kunt opbouwen. Voor de berekening van je jaarruimte betekent dit dat je in 2015 niet meer dan € 100.000 min € 11.829 = € 88.171 als pensioengrondslag kunt hebben;
  • Voor het inkomen boven de € 100.000 komt er een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis: de netto lijfrente. Daarbij is echter in tegenstelling tot het normale pensioen de pensioenpremie niet meer aftrekbaar. Maar er hoeft geen vermogensrendementsheffing te worden betaald en de uitkeringen zijn onbelast.

We vertellen je graag hoe jouw pensioen zich gaat ontwikkelen en wat je zelf kunt doen om te zorgen dat je straks voldoende pensioen hebt. Bovenstaande wijzigingen zijn opgesteld door de overheid en gelden als een maximaal gunstig kader om pensioen op te bouwen. Pensioenfondsen en verzekeraars mogen echter ook minder pensioenopbouw aanbieden. Hoe de nieuwe pensioenregelingen er dus uit gaan zien, gaan we de komende tijd merken.

Verzekeraars en pensioenfondsen gaan de pensioenregelingen aanpassen per 1 januari 2015, zodat ze weer voldoen aan de nieuwe wettelijke kaders. De komende perioden kan je dan ook informatie verwachten van je pensioenfonds of verzekeraar over hoe jouw pensioen aangepast gaat worden aan de nieuwe wettelijke kaders.

Terug naar overzicht