Laatste ontwikkelingen
Het “nieuwste” pensioenakkoord

18 december 2013

Na de eerdere pensioenakkoorden en na maanden van overleg is er weer een nieuwe versie van het pensioenakkoord. Maar wat is er nu veranderd en wat betekent dat voor jou? Dit zijn de vragen die we voor je beantwoorden. We vertellen je de belangrijkste wijzigingen die, als alles volgens plan verloopt, op 1 januari 2015 worden ingevoerd.

Het “nieuwe” pensioen

Met dit pensioenakkoord heeft de politiek een stapje gezet naar “het nieuwe pensioen”. De nieuwe regels voor ons pensioen bepalen onder andere wanneer wij met pensioen mogen en hoeveel pensioen je jaarlijks met belastingvoordeel kunt sparen.

Nog niet definitief

Let op! De nieuwe regels gaan pas in zodra de wetgeving daarvoor door de 1e kamer wordt geaccepteerd. Jouw pensioenregeling is dus niet per direct anders. De wijzigingen die de politiek nu heeft vastgesteld gaan waarschijnlijk in per 1 januari 2015.

Minder pensioenopbouw per jaar

In 2013 mag je in de meeste pensioenregelingen nog 2,25 procent van je salaris gebruiken om belastingvrij voor je pensioen te sparen. Per 1 januari 2014 wordt dat in die pensioenregelingen maximaal 2,15 procent (dit was al eerder afgesproken). In 2015 wordt dat percentage wederom verlaagd naar 1,875 procent.

Dit kan betekenen dat je een pensioentekort (pensioengat) krijgt. Nu hoef je hier niet direct van te schrikken. Om uit te rekenen of jij een pensioentekort krijgt en wat dit voor jouw pensioen betekent heb je informatie nodig van je pensioenuitvoerder(s). Je kunt deze informatie in de loop van 2014 verwachten.

Verlaging van de pensioenpremie

Je mag verwachten dat als je minder pensioen per jaar gaat opbouwen, de premie die je hiervoor per jaar betaalt ook lager zal zijn. Helaas is dit geen garantie. De politiek wil dit effect echter wel graag bereiken.

Om te zorgen dat de pensioenfondsen hun best doen om de premie te verlagen, moeten de pensioenfondsen die de premie niet verlagen, hiervoor een onderbouwing geven aan De Nederlandsche bank. Een pensioenfonds dat zijn premie ten onrechte niet verlaagt, of zelfs de premie verhoogt, kan een boete krijgen als hiervoor geen goede onderbouwing is.

Pensioenopbouw tot maximaal € 100.000,-

Verdien je meer dan € 100.000,- per jaar? Dan is straks de pensioenpremie die je betaalt over je salaris boven die € 100.000,- niet meer aftrekbaar bij belastingdienst.

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP)

Tijdens de onderhandelingen is ook besproken hoe ZZP’ers geholpen kunnen worden om een goed pensioen op te bouwen. Ze krijgen straks extra mogelijkheden hiervoor. Bijvoorbeeld doordat ZZP’ers langer vrijwillig pensioen kunnen blijven opbouwen bij het pensioenfonds waar zij bij aangesloten waren, voordat ze ZZP’er werden.

Ook wordt er gewerkt aan een apart pensioenfonds waarbij ZZP’ers vrijwillig pensioen op kunnen gaan bouwen. Dit wordt, volgens de huidige plannen, dus geen verplichting.

Tot slot

Al met al hebben de wijzigingen van het pensioenakkoord een flinke impact op het pensioen zoals we het nu kennen. In 2014 is het dan ook erg belangrijk om te volgen wat het pensioenakkoord voor jou persoonlijk gaat betekenen.

Mocht je je nu al zorgen maken over deze nieuwe plannen, neem dan contact op met je pensioenfonds of verzekeraar. Zeker als je in de komende jaren met pensioen gaat, is het prettig om te weten of je je pensioendroom nog steeds kunt waarmaken.

Terug naar overzicht